»

maj 07

3 Viktigt att tänka på som krävs för framgångsrik Corporate Rekrytering

Att effektivt hitta rätt person till rätt tjänst inom ett företag är en process som måste uppfylla vissa krav för att lyckas, detta är något som både företagsledare och professionella rekryterare är medvetna och överens om. Organisationens chefer kan dock ofta ha en något annorlunda bild av hur en ny medarbetare bäst väljs ut bland många sökande, jämfört med hur en utomstående rekryteringsexpert ser på saken.

rekrytering

Som en av norra Europas mest expansiva regioner sett till företagande, så är dessa frågor extra angelägna just i Stockholm. Lyckligtvis finns också ett stort kunnande och många kompetenta oberoende aktörer för företags rekryteringsfirma i Stockholm och därför har stadens många storföretag insett vikten av att använda sig av dessa tjänster vid tillsättande av viktiga tjänster.

Rekryteringsprocessens struktur

Oavsett företagets storlek eller vilken typ av tjänst som en företagsrekrytering i Stockholm gäller, så kan en optimal process i det inledande skedet sägas vila på tre lika viktiga pelare:

  • Tid – genom att låta processen ta den tid det krävs så ökar chansen att hitta rätt person på första försöket.
  • Tydlig marknadsföring – naturligtvis vill man ha många intressenter till tjänsten, men lika viktigt är att det är rätt personer som känner sig manade att söka eftersom man då har en bra grupp att utgå ifrån redan vid intervjuskedet.
  • Rätt kanaler – annonser på nätet och på företagets egen hemsida kan många gånger ge bra resultat, men lika ofta ska man låta ”djungeltelegrafen” gå inom den egna branschen.

Genom en skicklig och erfarenhet rekryteringskonsult så får företaget redan innan konkreta råd för att starta processen med att tillsätta en ny tjänst. Därefter, när det är dags att utvärdera de kandidater som anmält sitt intresse, så kommer den professionella rekryterarens kompetens till sin fulla rätt. Gedigen erfarenhet av både intervjusituationer och personliga utvärderingar kommer visa sig vara en ovärderlig egenskap när det gäller att sålla i denna andra fas.

I den tredje och avslutande fasen så presenteras en eller ett par kandidater, likvärdiga i fråga om kompetens och lämplighet, för företagets styrelse eller ledningsgrupp. Sedan beslutar denna grupp, efter rådgörande med rekryteringskonsulten om så önskas och interna faktorer som till exempel kvotering tagits med i beräkningen, vem som ska anställas.