okt 09

Fördelarna med Big Data-rekryterin

big data

I och med den nya teknologins framfart under de senaste 10-15 åren har även olika branscher påverkats i sin verksamhet. IT-analys företaget Gartner hävdar att hela världens datamängd ökar till det dubbla var 18:e månad. De senaste fem åren har tillsammans inneburit en större ökning av datamängden än tidigare år. Datorer sköter i dag allt från arkivering och bokföring till design och konstruktion. Det är ytterst få branscher som faktiskt inte är beroende av it-teknologin i sin dagliga verksamhet. Se bara på alla tekniska robotar inom industrin och räkneapparater som används inom handeln eller olika typer av informationschip och produktkoder. Samtliga sänder konstant ut strömmar av signaler som i sin tur ger omvärlden (eller de med behörighet) information. Konsumenters digitaliserade liv (ständig uppkoppling via olika enheter) är självklart också en stor anledning till världens ökade datamängd.

Även om nätet har en slags anonym stämpel är det faktiskt så att vi som konsumenter och världsmedborgare dagligen lämnar digitala fotspår efter oss på olika sajter och nätverk. Vi kan ibland göra ett aktivt val att lämna ut vår information, men vissa gånger kan information om oss stanna kvar på en sida utan att vi direkt har registrerat oss. En del företag spar nämligen informationen. Hur det än är så består världen idag av en sådan enorm mängd av så kallad ”Big Data”, vilket såklart innebär att man också kan dra nytta av detta på ett mycket effektivt sätt. Många kan säga ”men alla har ju tillgång till information på internet”, men faktum är att om man inte har rätt verktyg för att analysera all data missar man ändå mängder av viktig information.

Big Data är ett bra exempel på hur man på ett effektivt och professionellt sätt kan dra nytta av den här tidigare nämnda enorma datamängden i världen. Dagens stora företag tar många gånger hjälp av Big Data rekrytering i samband med chefsrekrytering eller rekrytering till andra viktiga positioner inom organisationen. Med Big Data syftar man på möjligheten att leta rätt på och ta fram stora mängder information på ett väldigt organiserat och strukturerat sätt. Det handlar alltså om sådan mängder data som inte vanlig teknologi klarar av eftersom mängden, hastigheten och dataformatet skapar komplicerad administration.

När det gäller rekrytering av chefer används den här metoden för att säkerställa att de mest potentiella profilerna tas fram som kandidater till tjänsten. När man arbetar med Big Data som metod och till exempel för att förenkla processen med rekrytering har man alltså tillgång till analytiska verktyg och besitter en avancerad kunskap som gör det möjligt att ta fram mycket mer än enkel CV information om personer. Utöver den information som kan tas fram via Big Data analyseras även mänsklig kommunikation och personligt agerande som sedan adderas till övrig organiserad information. Detta för att specificera profiler på ett ännu mer detaljerat sätt.

Vissa kan säkert känna ett visst motstånd till nya rekryteringsmetoder som Big Data, men faktum är att om Big Data används på rätt sätt innebär det i slutändan något bra för alla involverade. Rekryterare slipper ödsla tid på onödiga moment, företag får matchande kandidater betydligt snabbare än tidigare och kandidater matchas i sin tur med sina drömjobb.

maj 07

3 Viktigt att tänka på som krävs för framgångsrik Corporate Rekrytering

Att effektivt hitta rätt person till rätt tjänst inom ett företag är en process som måste uppfylla vissa krav för att lyckas, detta är något som både företagsledare och professionella rekryterare är medvetna och överens om. Organisationens chefer kan dock ofta ha en något annorlunda bild av hur en ny medarbetare bäst väljs ut bland många sökande, jämfört med hur en utomstående rekryteringsexpert ser på saken.

rekrytering

Som en av norra Europas mest expansiva regioner sett till företagande, så är dessa frågor extra angelägna just i Stockholm. Lyckligtvis finns också ett stort kunnande och många kompetenta oberoende aktörer för företags rekryteringsfirma i Stockholm och därför har stadens många storföretag insett vikten av att använda sig av dessa tjänster vid tillsättande av viktiga tjänster.

Rekryteringsprocessens struktur

Oavsett företagets storlek eller vilken typ av tjänst som en företagsrekrytering i Stockholm gäller, så kan en optimal process i det inledande skedet sägas vila på tre lika viktiga pelare:

  • Tid – genom att låta processen ta den tid det krävs så ökar chansen att hitta rätt person på första försöket.
  • Tydlig marknadsföring – naturligtvis vill man ha många intressenter till tjänsten, men lika viktigt är att det är rätt personer som känner sig manade att söka eftersom man då har en bra grupp att utgå ifrån redan vid intervjuskedet.
  • Rätt kanaler – annonser på nätet och på företagets egen hemsida kan många gånger ge bra resultat, men lika ofta ska man låta ”djungeltelegrafen” gå inom den egna branschen.

Genom en skicklig och erfarenhet rekryteringskonsult så får företaget redan innan konkreta råd för att starta processen med att tillsätta en ny tjänst. Därefter, när det är dags att utvärdera de kandidater som anmält sitt intresse, så kommer den professionella rekryterarens kompetens till sin fulla rätt. Gedigen erfarenhet av både intervjusituationer och personliga utvärderingar kommer visa sig vara en ovärderlig egenskap när det gäller att sålla i denna andra fas.

I den tredje och avslutande fasen så presenteras en eller ett par kandidater, likvärdiga i fråga om kompetens och lämplighet, för företagets styrelse eller ledningsgrupp. Sedan beslutar denna grupp, efter rådgörande med rekryteringskonsulten om så önskas och interna faktorer som till exempel kvotering tagits med i beräkningen, vem som ska anställas.